7 fundamenten van innovatie

Er zijn een aantal mindsets en fundamenten die op het gebied van innovatie vaak worden gezien. Het is belangrijk deze in gedachten te houden wanneer wordt gestart met een innovatieproject.

  1. Innovatie is een strategische onderneming

Innovatie en strategie zijn nauw met elkaar verbonden. Als innovatie niet is gericht op het bereiken van de strategische doelen, is de inspanning tevergeefs. Daarnaast kan de organisatie belangrijk inzichten missen als de innovaties niet nauwlettend worden gevolgd door het topmanagement en het niet wordt gebruikt om toekomstige strategie vorm te geven.

2. Innovatie betekent: middelen toewijzen

Er zijn met innovaties vaak meer ideeën dan kunnen worden geïmplementeerd. Het is daarom belangrijk om voldoende middelen (talent, geld, tijd) aan de juiste ideeën toe te kennen om de innovaties te laten slagen. Doordat innovaties onvoorspelbaar zijn is het belangrijk om de risico’s te verminderen door innovaties slim te benaderen. Het basisidee is dat middelen moeten worden toegewezen aan doelen, binnen het verwachte tijdspad, met het oog op het verwacht rendement en een aanvaardbaar risiconiveau.

3. Innovatie managen is anders, maar nog steeds management

Een ruw idee is nog geen winstgevende innovatie. Om daar te komen moet het idee worden geïmplementeerd. De beste managers proberen niet alles te controleren, maar geven richting en bouwen de juiste systemen om ideeën te ontwikkelen en barrières te verwijderen.

4. Innovatie moet zowel van bovenaf als van onderop komen

Als er vanuit het management geen begeleiding en richting wordt gegeven, onvoldoende middelen worden toegewezen of belemmeringen voor innovatie niet worden weggenomen, is het moeilijk voor individuele teams om te innoveren. Daarnaast zou er geen innovatie plaatsvinden zonder de creativiteit vanuit de verschillende standpunten. Baanbrekende innovaties staan vaak in de schijnwerpers, maar het zijn juist de kleine, incrementele verbeteringen die de grootste bijdrages leveren.

5. Innovatie gaat uiteindelijk om het creëren van waarde

Hoewel technologie een belangrijk onderdeel is van innovaties, is dit slechts een hulpmiddel om problemen op te lossen en waarde te creëren. Zonder de juiste problemen en een goede waardepropositie, is innovatie niet mogelijk.

6. Innoveren is hard werken en volhouden

Voor een innovatie moet bekend zijn welke problemen moeten worden opgelost, evenals de mogelijkheden die nieuwe technologieën bieden. Er moet hard worden gewerkt, dingen worden uitgeprobeerd en door worden gegaan met de uitdagingen waarmee je tijdens de innovatie wordt geconfronteerd.

7. Leren is van het grootste belang voor innovatie

In een innovatieve organisatie draait alles om continu leren. De nieuwe inzichten en ideeën die innovatie stimuleren, zijn altijd afkomstig van het leren van iets. Leren is de inspiratie en katalysator voor innovatie.

Roset Twente Zorg ICT DigiGrip

Gratis e-book
Grip op regionale ICT-huisartsenzorg

Dit complete e-book biedt vele praktische handvaten en inzichten, gebaseerd op  jarenlange ervaring uit onze adviespraktijk en onze kennis van de gangbare standaarden en methodieken.


Over Roset

Roset is een strategisch adviesbureau voor de eerstelijnszorg, de VVT en hun ketenpartners. Dat doen we als consultant, procesregisseur, facilitator, of als projectadviseur met verstand van de zorgsector. Wij hebben een drive om gelijkgestemde en ondernemende zorginnovators, die werken voor - of samenwerken met - de georganiseerde eerstelijn en VVT - te verbinden binnen onze eigen Roset academie