Innovatieknelpunten

Er worden 8 innovatieknelpunten uitgewerkt en hoe deze met een andere mindset of door stil te staan bij het probleem kunnen worden opgelost.  

  1. Communicatie. Communicatie is essentieel om mensen in beweging te krijgen. Er moet goed nagedacht worden over de boodschap die overgebracht moet worden. Verwachtingen managen en dus miscommunicatie voorkomen zorgt ervoor dat innovaties wel slagen.
  2. Geen resultaten. Het kan zijn dat innovaties die zijn gestart niets hebben opgeleverd. Dit kan komen doordat er vooraf geen duidelijke formulering is van wat het resultaat moet gaan zijn. Daarnaast kan het ook komen door een gebrek aan sturing en monitoring van het proces. 
  3. Lange time to market. Veel organisaties wijken af van het tijdspad door de waan van de dag. Innovatie kan daardoor worden ervaart als een blok aan het been. Het is daarom juist belangrijk om een pilot te starten en met kleine stappen te beginnen, om zo kinderziektes op te lossen en kleine aanpassingen te doen.
  4. Geen focus of strategie. Innovaties die worden opgezet mislukken doordat ze niet aansluiten op de strategie. 
  5. Creativiteit wordt niet benut. De kracht van organisaties wordt te weinig of niet benut. Het is belangrijk om medewerkers op de juiste manier te betrekken bij het bedenken van nieuwe processen of een campagne om de markt te benaderen. 
  6. Middelen en resources worden verkeerd ingezet. Inzet van middelen en resources zijn essentieel om innovaties een boost te geven, maar vaak wordt daar aan voorbij gegaan doordat er teveel de nadruk ligt op interne zaken. Zet resources zoals medewerkers of klanten in om mee te denken en een onderdeel uit te laten maken van het innovatieteam.
  7. Geen diversiteit aan mensen. Er wordt alleen gekeken naar de input die van één afdeling of uniforme groep mensen komt. Voor innovaties is het juist belangrijk om deze vanuit verschillende invalshoeken te benaderen en dus verschillende mensen in te zetten waardoor een innovatie beter wordt en wel slaagt.
  8. Vieren van successen. Om mensen op de juiste manier te betrekken, te inspireren en in beweging te brengen, heeft het vieren van successen grote impact. Dit hoeft niet op een grote manier te gebeuren, zo lang teamleden maar ervaren dat zij in stappen dichterbij succes komen. Dit zorgt voor betrokkenheid en ambassadeurschap. 
Roset Twente Zorg ICT DigiGrip

Gratis e-book
Grip op regionale ICT-huisartsenzorg

Dit complete e-book biedt vele praktische handvaten en inzichten, gebaseerd op  jarenlange ervaring uit onze adviespraktijk en onze kennis van de gangbare standaarden en methodieken.


Over Roset

Roset is een strategisch adviesbureau voor de eerstelijnszorg, de VVT en hun ketenpartners. Dat doen we als consultant, procesregisseur, facilitator, of als projectadviseur met verstand van de zorgsector. Wij hebben een drive om gelijkgestemde en ondernemende zorginnovators, die werken voor - of samenwerken met - de georganiseerde eerstelijn en VVT - te verbinden binnen onze eigen Roset academie