Passend netwerkleiderschap

Netwerken zijn in opmars. In vrijwel alle sectoren verbinden mensen en organisaties zich in netwerken rondom gedeelde vraagstukken of thema’s. in één netwerk kunnen veel uiteenlopende – soms tegenstrijdige – perspectieven en belangen vertegenwoordigd zijn. Het deelnemen aan en verrijken deze vorm van samenwerken vraagt om netwerkleiderschap. Netwerkleiders spelen een rol in het op gang brengen en houden van de interactie door verschillende partijen te mobiliseren en te verbinden. Ze dragen zorg voor de levendige interactiestroom van waaruit gezamenlijke initiatieven tot stand komen. Het belangrijkste aandachtsgebied is de verbindingslijnen tussen organisaties, teams en mensen. Een netwerkleider is meer gericht op het faciliteren van de condities om tot een gezamenlijk resultaat te komen, dan op de resultaten en voortgang zelf.

Er zijn vier rollen van de netwerkleider te onderscheiden:
  1. De netwerkleider als strateeg: netwerkleider is actief betrokken bij het vormen en bewaken van de identiteit van het netwerk en de strategische koers.
  2. De netwerkleider als ontwikkelaar: de netwerkleider houdt zich bezig met de kwaliteit van de interactie en infrastructuur van het netwerk. De aandacht gaat uit naar het creëren van de juiste condities voor samenwerking.
  3. De netwerkleider als verkenner: de netwerkleider is actief om  nieuwe initiatieven op te sporen en coalities tussen deelnemers te vormen. Verkenners vervullen een overwegend vernieuwende rol.
  4. De netwerkleider als procesmanager: de procesmanager richt zich op samenwerkingsprocessen rond concrete coalities, initiatieven of projecten in het netwerk. De stappen die nodig zijn om de initiatieven daadwerkelijk tot realiteit te doen komen zijn hierbij belangrijk.
Reactie plaatsen
Roset Twente Zorg ICT DigiGrip

Gratis e-book
Grip op regionale ICT-huisartsenzorg

Dit complete e-book biedt vele praktische handvaten en inzichten, gebaseerd op  jarenlange ervaring uit onze adviespraktijk en onze kennis van de gangbare standaarden en methodieken.


Over Roset

Roset is een strategisch adviesbureau voor de eerstelijnszorg, de VVT en hun ketenpartners. Dat doen we als consultant, procesregisseur, facilitator, of als projectadviseur met verstand van de zorgsector. Wij hebben een drive om gelijkgestemde en ondernemende zorginnovators, die werken voor - of samenwerken met - de georganiseerde eerstelijn en VVT - te verbinden binnen onze eigen Roset academie