Businesscase

Een businesscase is een document waarin een zakelijke overweging staat om een investering wel of niet te doen. Het bevat een feitelijke beredenering of het project voldoende waarde toevoegt aan een organisatie binnen de gestelde criteria. Een businesscase draait vooral om de kosten-batenanalyse en wordt daarom vaak een investeringsplan of investeringsbegroting genoemd. Een business case kan gekoppeld zijn aan een project, een taak of een businessplan (dit is dan de financiële paragraaf van het plan). Er wordt gekeken of er voldoende rendement op de investering zal zijn. 
Een businesscase kan het best zo vroeg mogelijk worden opgesteld. In een vroeg stadium schept het duidelijkheid voor alle betrokkenen. Het helpt bij het formuleren van de doelstelling, de analyse, brengt structuur aan en geeft de mogelijkheid aan anderen om ernaar te kijken en opmerkingen te geven. Het meest voor de hand liggende moment voor de businesscase is vlak voordat de beslissing wordt gemaakt om een project te starten. Tijdens een project kan een business case worden bijgewerkt of uitgebreid mochten er nieuwe inzichten komen. Zelfs nadat het project is afgelopen heeft het nut om de businesscase te blijven bijwerken. De investering is gedeeltelijk of geheel gedaan maar de resultaten zijn vaak pas later bekend. De businesscase kan worden gezien als een levend document wat door meerdere auteurs in verschillende fases kan worden bewerkt. 
Het opstellen van een businesscase bestaat uit de volgende 3 stappen:
  1. De aanleiding: wat is de reden voor de businesscase en wie zijn de belanghebbenden. Is er al duidelijkheid waarin wordt geïnvesteerd of moet er nog gebrainstormd worden. 
  2. De kosten-batenanalyse: wat zijn de baten en welke kosten worden verwacht. Hoe ziet de investering eruit en wat is begroot. Welke opbrengsten, risico’s en scenario’s zijn te verwachten. 
  3. De investeringsbeslissing: wat is het rendement en de terugverdientijd. Wat is de financiering en welke toegevoegde waarde heeft het voor de organisatie. 
Reactie plaatsen
Roset Twente Zorg ICT DigiGrip

Gratis e-book
Grip op regionale ICT-huisartsenzorg

Dit complete e-book biedt vele praktische handvaten en inzichten, gebaseerd op  jarenlange ervaring uit onze adviespraktijk en onze kennis van de gangbare standaarden en methodieken.


Over Roset

Roset is een strategisch adviesbureau voor de eerstelijnszorg, de VVT en hun ketenpartners. Dat doen we als consultant, procesregisseur, facilitator, of als projectadviseur met verstand van de zorgsector. Wij hebben een drive om gelijkgestemde en ondernemende zorginnovators, die werken voor - of samenwerken met - de georganiseerde eerstelijn en VVT - te verbinden binnen onze eigen Roset academie