Veranderen & Waarmaken

zorginnovatie zorgadvies
Verandermanagement
Elke organisatie komt op een punt terecht waarop dingen anders aangepakt moeten...
Procesoptimalisatie
Onder procesoptimalisatie wordt alles verstaan wat nodig is om processen...
Procesregisseur
De procesregisseur regisseert processen gericht op ontwikkeling, verandering of...
Onderscheid project- en procesbenadering
Om duidelijk te maken wat de procesbenadering inhoudt wordt deze vaak vergeleken...
Businesscase
Een businesscase is een document waarin een zakelijke overweging staat om een...
Lean
Lean is een methode die als uitgangspunt heeft om alle verspillingen wegneemt in...
Verspillingen (Lean)
De kern van Lean draait om het wegnemen van verspillingen. Onnodige complexiteit...
Lean Six Sigma
Lean Six Sigma is een wereldwijd bewezen en toegepaste methodiek die een...
Projectmanager
Een projectmanager is van het begin tot eind betrokken bij een project. Er zijn...
Scrum
Scrum is één van de Agile frameworks en kan worden ingezet om in...
Agile
Agile staat voor wendbaar, lenig en flexibel. Agile zorgt ervoor dat...
Programmamanager
Een programma bestaat uit meerdere aan elkaar gerelateerde projecten. Bij een...
Portfoliomanager
Een portfoliomanager stuurt organisaties op een flexibele manier op strategische...
Kwartiermaker
Onder een kwartiermaker wordt een professionele organisator verstaan die vooruit...
Facilitator
Onder faciliteren wordt het procesmatig begeleiden van een groep of team tijdens...
Leiderschap
De formele definitie die voor leiderschap wordt gehanteerd gaat om personen die...
Teamontwikkeling
Er zijn vijf fasen te onderscheiden in het ontwikkelen van een team: Vertrouwen...
Verschil project en proces
Bij projecten gaat het om het geheel van activiteiten die nodig zijn om een...
Draagvlak en daadkracht
Samenwerken is belangrijk om dingen voor elkaar te krijgen. Dit vraagt om...