Onderscheid project- en procesbenadering

Om duidelijk te maken wat de procesbenadering inhoudt wordt deze vaak vergeleken met een projectaanpak. Beide benaderingen kunnen afhankelijk van de omstandigheden succesvol zijn. In de praktijk zullen vooral veel (tussentijdse) mengvormen optreden.

AspectProjectaanpakProcesregie
Aard trajectGedeelde belangen, gering aantal partijen, vanzelfsprekend draagvlakMeerdere partijen met verschillende belangen, draagvlak problematisch
FocusInhoud van de vooraf bepaalde oplossingBelangen van partijen
OpdrachtgeverHeeft acties uitbesteed aan projectleider, alleen zichtbaar bij begin en eindeBlijft nauw betrokken bij de voortgang, komt in beeld als dat nodig is
OpdrachtnemerProjectleider: expert met verstand van inhoudelijke zakenProcesregisseur: verstaat zich tot onderkende partijen
PartijenBetrokkenheid om gekozen oplossing te verfijnen (waar is niet aan gedacht?)Betrokkenheid om belangen te kunnen verbinden ter verhoging van draagvlak
VoortgangIeder voert de afgesproken acties uitHet proces houdt het werk op gang (proces is heilig)
CommitmentInhoudelijke kwaliteitProces interessant houden: vertrouwen in proces, opties openhouden
ComplexiteitBeheersen onzekerheden, afbakenen en uiteenrafelen probleem (one issue)Onzekerheid, brede probleemstelling en complexiteit (multi issues) geven kansen
PlanningProjectplan: wie doet wat en wanneer met welk resultaat?Procesplan: wie wordt betrokken, hoe en wanneer?
SturingPlanmatig met zo nodig tussentijds bijsturenDivergeren, convergeren, verankeren
Aanpak bij tegenslagUitleggen en verdedigenBlijven onderhandelen, aftasten, zoeken
EvaluatieDoelstelling gerealiseerd? Efficiënte werkwijze? Evalueren is analyseTevreden partijen? Fair proces? Vertrouwen ontstaan? Evalueren is onderhandelen

De procesaanpak wordt duidelijk door de hierboven weergegeven vergelijking met de projectaanpak. Een aantal punten worden hieronder verder toegelicht:
  1. Procesregie vindt plaats in een aaneenschakeling van divergeren en convergeren. Dat vraagt tijd die later kan worden terugverdiend: soms is de langzaamste weg de snelste. Haast werkt alleen wanneer je het eens bent met elkaar.
  2. Het divergeren lukt alleen wanneer het eindresultaat niet van te voren vaststaat, maar pas tijdens het proces in interactie met anderen vorm krijgt. Dan gaan de betrokkenen samen de onzekerheid aan en ontstaat er een eindresultaat waarmee iedereen zich wil verbinden.
  3. Een kenmerkend verschil met de projectaanpak is dat bij weerstand niet nog meer uitleg of detaillering volgt: “Ik leg het graag nog een keer uit.” In plaats daarvan moet het proces met alle belanghebbenden zijn werk blijven doen.
  4. Bij procesregie is het proces heilig. De procesregisseur doet alles om dat proces in gang te houden: sturen waar dat nodig is, loslaten waar dat kan, maar ook zaken fout laten gaan als een nieuwe procesimpuls.
Reactie plaatsen
Roset Twente Zorg ICT DigiGrip

Gratis e-book
Grip op regionale ICT-huisartsenzorg

Dit complete e-book biedt vele praktische handvaten en inzichten, gebaseerd op  jarenlange ervaring uit onze adviespraktijk en onze kennis van de gangbare standaarden en methodieken.


Over Roset

Roset is een strategisch adviesbureau voor de eerstelijnszorg, de VVT en hun ketenpartners. Dat doen we als consultant, procesregisseur, facilitator, of als projectadviseur met verstand van de zorgsector. Wij hebben een drive om gelijkgestemde en ondernemende zorginnovators, die werken voor - of samenwerken met - de georganiseerde eerstelijn en VVT - te verbinden binnen onze eigen Roset academie