Persoonsgerichte zorg

Persoonsgerichte zorg is zorg die is afgestemd op de persoonlijke behoeften, wensen en voorkeuren. De zorgverlener benaderd de persoon als mens en niet als patiënt of cliënt. De vraag ‘wat heeft jouw cliënt nodig om zich gezond en gelukkig te voelen’ staat hierbij centraal. Er zijn 4 elementen voor persoonsgerichte zorg:

 1. Compassie: de cliënt ervaart nabijheid, vertrouwen, begrip en aandacht
 2. Uniek zijn: de cliënt wordt gezien als mens met een eigen identiteit en persoonlijk context
 3. Autonomie: eigen regie over leven en welbevinden zijn leidend
 4. Zorgdoelen: iedere cliënt heeft inspraak bij de doelen ten aanzien van zorg, behandeling en ondersteuning.

Om tot persoonsgerichte zorg te komen zijn er een aantal stappen die gezet kunnen worden:

 1. Achterhalen van de wens van de cliënt
 2. Gesprekspunten vaststellen
 3. Gezondheidsdoelen of leefdoelen bepalen

Het Huis van Persoonsgerichte Zorg is een model dat gebruikt kan worden om persoonsgerichte zorg voor mensen met één of meerdere chronische ziekten systemisch op te zetten. Het huis bevat verschillende niveaus die met elkaar samenhangen en bestaat uit vijf onderdelen:

 1. Persoonsgerichte zorg
 2. Goed geïnformeerde patiënten en mantelzorgers
 3. Coachende zorgprofessional
 4. Persoonsgerichte zorginkoop en omgeving
 5. Organisatie die persoonsgerichte zorg ondersteunt en faciliteert.  

Value based healthcare

Reactie plaatsen
Roset Twente Zorg ICT DigiGrip

Gratis e-book
Grip op regionale ICT-huisartsenzorg

Dit complete e-book biedt vele praktische handvaten en inzichten, gebaseerd op  jarenlange ervaring uit onze adviespraktijk en onze kennis van de gangbare standaarden en methodieken.


Over Roset

Roset is een strategisch adviesbureau voor de eerstelijnszorg, de VVT en hun ketenpartners. Dat doen we als consultant, procesregisseur, facilitator, of als projectadviseur met verstand van de zorgsector. Wij hebben een drive om gelijkgestemde en ondernemende zorginnovators, die werken voor - of samenwerken met - de georganiseerde eerstelijn en VVT - te verbinden binnen onze eigen Roset academie