Value Based Healthcare

zorginnovatie zorgadvies

Value Based Healthcare
Value Based Healthcare, ook wel waardegedreven zorg genoemd, is een concept wat...
Michael Porter
Michael Porter is een professor aan de Harvard Business School en een icoon op...
Elizabeth Teisberg
Elizabeth Teisberg is de auteur van het boek ‘Redefining Health...
Meetmethodes
Om met Value-Based healthcare een blijvende impact te creëren in de zorg...
Triple Aim versus VBHC
In de Verenigde Staten wordt in verschillende staten gewerkt met het duurzaam...
Integrated practice unit
In een integrated practice unit wordt de zorg georganiseerd rondom een groep...
Accountable care
Accountable care is een zorgmodel dat gebaseerd is op een combinatie van...
Persoonsgerichte zorg
Persoonsgerichte zorg is zorg die is afgestemd op de persoonlijke behoeften,...
Populatiemanagement
Bij populatiemanagement is de organisatie van zorg en welzijn gericht op de...
Populatiebekostiging
Onder populatiebekostiging wordt verstaan dat een zorgaanbieder een vast bedrag...
Juiste Zorg op de Juiste Plek
Juiste zorg op de juiste plek is ontstaan door een beweging van partijen in de...
Zinnige Zuinige Zorg
Elke verzekerde moet goede zorg kunnen ontvangen. Niet meer dan nodig en niet...
Herstelcirkel in de wijk
De Herstelcirkel in de wijk is een coöperatie van burgers met diabetes type...
Gecombineerde leefstijlinterventie
Een gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) is een programma voor mensen met...
Patiënten participatie
De kennis en ervaring van patiënten en cliënten kunnen bijdragen aan...
Transformatie van strategie
Onder transformatie binnen organisaties wordt het herijken van de missie en...
Organisatiecultuur
Onder een organisatiecultuur wordt een verzameling van waarden, normen en...
Gebundelde betalingen
Bij gebundelde betalingen wordt betaal voor een totaalpakket van verrichtingen...
Subgroep teams en specialistische zorg
Een belangrijk onderdeel van de strategische agenda voor de eerstelijnszorg is...
Constant verbeteren
Het is als organisatie belangrijk om niet stil te blijven staan, maar constant...
Gedefinieerde patiëntgroepen
Het startpunt voor waardegedreven zorg is het vaststellen van groepen...
Zorgteams
Het is belangrijk om zorg te regelen rond subgroepen van patiënten. Dit kan...
Digitale communicatie voor samenwerking
Voor digitale communicatie is het van belang dat er synchrone samenwerking is,...
Experience groups
Het is lastig om voor alle subgroepen van mensen op dezelfde manier de waarde...
Patient outcomes/patiënt-gerapporteerde uitkomsten
Patient outcomes of patiënt-gerelateerde uitkomsten geven de waardering van...
Value to volume
Een van de uitdagingen in de zorg is het verminderen van de kostengroei, waarbij...
Patiëntgroepen
Persoonsgerichte zorg impliceert dat alleen zorg op individuele maat waardevol...
Patiëntwaarde
VBHC gaat over het creëren van meer patiëntwaarde. Maar waarde wordt...