Leiderschap

De formele definitie die voor leiderschap wordt gehanteerd gaat om personen die als manager of leider zijn aangesteld en daar rechten en plichten aan ontlenen. De leider is primair verantwoordelijk voor het formuleren van organisatiedoelen en de manier waarop deze doelen worden gerealiseerd. Formele leiders zorgen dat de organisatie op koers blijft en zijn door externen aanspreekbaar op het resultaat van de organisatie. De doelgerichte definitie van leiderschap gaat in op het beïnvloedingsgedrag van een individu om de activiteiten van een groep te richten op het realiseren van een gezamenlijk doel. Hierbij gaat het om de relatie van de leider met de groep en de manier waarop de leider iedereen met de neus dezelfde kant op krijgt. Effectieve leiders formuleren duidelijke en aansprekende doelen en motiveren hun medewerkers om gezamenlijk deze doelen te verwezenlijken.

De volgende kenmerken passen bij goed leiderschap:

  1. Leiders vervullen een voorbeeldfunctie, ze zijn integer en dragen morele waarden uit in wat ze zeggen en doen
  2. Een leider geeft medewerkers vertrouwen door ze verantwoordelijkheden te geven en autonomie toe te kennen
  3. Leiders weten wat er speelt binnen de organisatie en bij klanten, ze overbruggen de afstand tot de werkvloer
  4. Authenticiteit is belangrijk. Draag als leider je eigen visie uit en wees jezelf. 
  5. Leiders realiseren resultaten en verbeteren prestaties. Er is resultaat- en actiegerichtheid nodig. Leiders moeten de regie nemen
  6. Leiders moeten kunnen motiveren en inspireren
  7. Communicatieve vaardigheden zoals luisteren en het vermogen tot zelfkritiek zijn belangrijk.
Reactie plaatsen
Roset Twente Zorg ICT DigiGrip

Gratis e-book
Grip op regionale ICT-huisartsenzorg

Dit complete e-book biedt vele praktische handvaten en inzichten, gebaseerd op  jarenlange ervaring uit onze adviespraktijk en onze kennis van de gangbare standaarden en methodieken.


Over Roset

Roset is een strategisch adviesbureau voor de eerstelijnszorg, de VVT en hun ketenpartners. Dat doen we als consultant, procesregisseur, facilitator, of als projectadviseur met verstand van de zorgsector. Wij hebben een drive om gelijkgestemde en ondernemende zorginnovators, die werken voor - of samenwerken met - de georganiseerde eerstelijn en VVT - te verbinden binnen onze eigen Roset academie