De effecten van visie

De formulering van een visie is zeer globaal, maar de formulering van een operationeel doel is heel specifiek. De missie en de strategie liggen daar tussenin. Verschillende missies kunnen allemaal bijdragen aan het realiseren van dezelfde visie. De onderliggende niveaus (missie, strategie en operationele doelen) worden allemaal uit de visie afgeleid. Een eigen visie en identiteit uitdragen zorgt voor succesvol leiderschap en deze visie zal gedeeld worden door anderen. 
Vanuit de visie moet worden gekeken naar de factoren die de visie omringen:
  1. De basis voor de visie (persoonlijke identiteit als leider)
  2. Wat de leider met de visie doet (uitdragen, communiceren) 
  3. Het gewenste effect op anderen (de visie delen, inspireren).
Het is belangrijk om te onthouden dat de visie betrekking heeft op grotere gehelen dan de organisatie (de wereld, de maatschappij, het vakgebied), dus het volledig realiseren van de visie valt buiten de controle van één organisatie.
Roset Twente Zorg ICT DigiGrip

Gratis e-book
Grip op regionale ICT-huisartsenzorg

Dit complete e-book biedt vele praktische handvaten en inzichten, gebaseerd op  jarenlange ervaring uit onze adviespraktijk en onze kennis van de gangbare standaarden en methodieken.


Over Roset

Roset is een strategisch adviesbureau voor de eerstelijnszorg, de VVT en hun ketenpartners. Dat doen we als consultant, procesregisseur, facilitator, of als projectadviseur met verstand van de zorgsector. Wij hebben een drive om gelijkgestemde en ondernemende zorginnovators, die werken voor - of samenwerken met - de georganiseerde eerstelijn en VVT - te verbinden binnen onze eigen Roset academie