Vertalen visie in merk

Elk bedrijf heeft een missie en een visie. De visie wordt gezien als de identiteit van de organisatie en geeft antwoord op hoe het bedrijf zich wil onderscheiden en invulling wil geven aan de doelstellingen. Dit wordt aangevuld met kernwaarden, een omschrijving waaruit kan worden afgeleid wat in de uitvoering belangrijk is. Deze beschrijvingen vormen samen de basisi voor de identiteit van een merk. Deze waarden moeten in de praktijk goed herkenbaar zijn in het gedrag, beleid en de ervaring die geboden wordt aan klanten en medewerkers.

Er zijn vijf bouwstenen die helpen een organisatiemerk te ontwikkelen:
  1. Het blootleggen van organisatiekenmerken – hoger doel, strategie, cultuur en richtlijnen (inside-out analyse)
  2. Visie op de buitenwereld – Outside-in analyse, vizier naar buiten richten op de maatschappij en veranderingen in de markt
  3. Verbinden interne en externe perspectief – verbinding tussen organisatie-identiteit en de visie op externe ontwikkelingen en behoeften. 
  4. Formuleren van merkuitgangspunten – merkuitgangspunten sturend laten zijn voor de terreinen waarop het merk van invloed is
  5. Monitoring en evaluatie – de ontwikkeling van een organisatiemerk is een continu proces, voortgang moet zowel intern als extern worden gevolg. 
Reactie plaatsen
Roset Twente Zorg ICT DigiGrip

Gratis e-book
Grip op regionale ICT-huisartsenzorg

Dit complete e-book biedt vele praktische handvaten en inzichten, gebaseerd op  jarenlange ervaring uit onze adviespraktijk en onze kennis van de gangbare standaarden en methodieken.


Over Roset

Roset is een strategisch adviesbureau voor de eerstelijnszorg, de VVT en hun ketenpartners. Dat doen we als consultant, procesregisseur, facilitator, of als projectadviseur met verstand van de zorgsector. Wij hebben een drive om gelijkgestemde en ondernemende zorginnovators, die werken voor - of samenwerken met - de georganiseerde eerstelijn en VVT - te verbinden binnen onze eigen Roset academie