Strategie en visie – hoe verbinden

Voor het bepalen van een strategie wordt de vraag hoe de missie en visie worden gerealiseerd beantwoord. De marketingstrategie bepaalt de lange termijnkoers van een organisatie en kan op twee manieren worden gebruikt. Breed geformuleerd bestaat het uit de missie, visie, kernwaarden, doelstellingen en actieplannen. Een andere opvatting is dat het de kritische succesfactoren, doelstellingen, scenario’s en actieplannen omvat. In deze optie wordt de missie en visie statisch benaderd en de strategie als dynamisch. Hierbij is een goede afstemming tussen de organisatie en omgeving belangrijk. Voor het bepalen van een strategie kunnen een aantal vragen worden beantwoord:
  1. Wat wil de organisatie bereiken
  2. Hoe gaat de organisatie zich verder ontwikkelen
  3. Wat zijn prioriteiten
  4. Op welke termijnen wordt gescoord met innovaties
  5. Welk rendement moet worden behaald
  6. Overwegen van schaalvergroting, acquisities of fusies
De term strategie kan op twee manieren worden gebruikt. Breed geformuleerd spreken we over strategie in termen van missie, visie, kernwaarden, doelstellingen en actieplannen.
Reactie plaatsen
Roset Twente Zorg ICT DigiGrip

Gratis e-book
Grip op regionale ICT-huisartsenzorg

Dit complete e-book biedt vele praktische handvaten en inzichten, gebaseerd op  jarenlange ervaring uit onze adviespraktijk en onze kennis van de gangbare standaarden en methodieken.


Over Roset

Roset is een strategisch adviesbureau voor de eerstelijnszorg, de VVT en hun ketenpartners. Dat doen we als consultant, procesregisseur, facilitator, of als projectadviseur met verstand van de zorgsector. Wij hebben een drive om gelijkgestemde en ondernemende zorginnovators, die werken voor - of samenwerken met - de georganiseerde eerstelijn en VVT - te verbinden binnen onze eigen Roset academie