Populatiemanagement

Bij populatiemanagement is de organisatie van zorg en welzijn gericht op de behoeften van een specifieke populatie of groep mensen. Door het gebruik van data kan een compleet inzicht worden verkregen over de vraagstukken binnen een populatie. Populatiemanagement bestaat uit zes stappen die in een opwaartse beweging worden weergegeven.

  1. Identificeren van de populatie. In deze stap wordt de populatie gedefinieerd door een proeftuin. Op basis van verschillende in- en exclusiecriteria wordt de populatie bepaald.
  2. Triple Aim – status vaststellen. In de tweede stap wordt voor de in stap 1 bepaalde populatie de gezondheid en de kwaliteit en kosten van zorg in kaart gebracht. Dit zorgt voor een overzicht in de behoefte aan preventie, zorg en ondersteuning.
  3. Segmenteren van de populatie en onderbouwen van interventiekeuze(s). De populatie uit stap 2 wordt ingedeeld in subgroepen waarop verschillende interventies kunnen worden geselecteerd en toegepast.
  4. Implementeren van interventies. Deze stap implementeert een portfolio aan interventies van preventie tot aan palliatieve zorg voor alle subgroepen uit stap 3. Naast deze gerichte interventies worden ook randvoorwaardelijke interventies ingezet om gedragsfactoren en contextfactoren te beïnvloeden.
  5. Evalueren van interventies. Stap 5 gaat over de evaluatie van het effect die de interventies hebben aan de hand van diverse uitkomstmaten. In een ideale situatie zijn de uitkomstmaten gelinkt aan de doelen gezondheid, kwaliteit van zorg en de kosten.
  6. Proces van kwaliteitsverbetering (feedback loop). Deze laatste stap zet het kwaliteitsverbeteringsproces centraal. Op de uit stap 5 verkregen informatie kunnen verbetercycli worden geïmplementeerd ten aanzien van de voorgaande stappen. De effectiviteit van de verschillende proeftuinen worden beïnvloed door verschillende organisatorische en omgevingsfactoren op verschillende niveau, zoals kenmerken van de regio, betrokken organisaties, financiering en wet- en regelgeving.

Waardegedreven zorg

Reactie plaatsen
Roset Twente Zorg ICT DigiGrip

Gratis e-book
Grip op regionale ICT-huisartsenzorg

Dit complete e-book biedt vele praktische handvaten en inzichten, gebaseerd op  jarenlange ervaring uit onze adviespraktijk en onze kennis van de gangbare standaarden en methodieken.


Over Roset

Roset is een strategisch adviesbureau voor de eerstelijnszorg, de VVT en hun ketenpartners. Dat doen we als consultant, procesregisseur, facilitator, of als projectadviseur met verstand van de zorgsector. Wij hebben een drive om gelijkgestemde en ondernemende zorginnovators, die werken voor - of samenwerken met - de georganiseerde eerstelijn en VVT - te verbinden binnen onze eigen Roset academie