Zinnige Zuinige Zorg

Elke verzekerde moet goede zorg kunnen ontvangen. Niet meer dan nodig en niet minder dan noodzakelijk is en dat daarvoor geen onnodige kosten worden gemaakt. Het zorginstituut beoordeelt of de diagnostiek en interventies die deel uitmaken van het basispakket op een patiëntgerichte, effectieve en doelmatige manier worden ingezet. Dit wordt met verbeterpunten inzichtelijke gemaakt, kan de onderlinge samenwerking bevorderen en de resultaten volgen. Dit zorgt ervoor dat de zorg voor iedereen betaalbaar blijft. Er zijn hierin vier fasen te onderscheiden:

  1. Screeningsfase – hierin wordt bekeken met de betrokken partijen welke zorg er nu wordt geleverd en voor welke onderwerpen dit nog kan worden verbeterd.
  2. Verdiepingsfase – er wordt per onderwerp bepaalt wat er écht beter kan en er wordt met de betrokken partijen besproken hoe deze verbetering kan worden gerealiseerd.
  3. Implementatiefase – in deze fase voerden de partijen de verbeteringen door. Door het Zorginstituut kan worden ondersteunt waar nodig.
  4. Evaluatiefase – in deze fase wordt bekeken of de doelen zijn bereikt. 
Reactie plaatsen
Roset Twente Zorg ICT DigiGrip

Gratis e-book
Grip op regionale ICT-huisartsenzorg

Dit complete e-book biedt vele praktische handvaten en inzichten, gebaseerd op  jarenlange ervaring uit onze adviespraktijk en onze kennis van de gangbare standaarden en methodieken.


Over Roset

Roset is een strategisch adviesbureau voor de eerstelijnszorg, de VVT en hun ketenpartners. Dat doen we als consultant, procesregisseur, facilitator, of als projectadviseur met verstand van de zorgsector. Wij hebben een drive om gelijkgestemde en ondernemende zorginnovators, die werken voor - of samenwerken met - de georganiseerde eerstelijn en VVT - te verbinden binnen onze eigen Roset academie