Teamontwikkeling

Er zijn vijf fasen te onderscheiden in het ontwikkelen van een team:
  1. Vertrouwen – kwetsbaar opstellen, fouten toegeven en vragen om hulp van een collega
  2. Conflict – uitspreken van conflicten, lastige onderwerpen niet uit de weg gaan, mening geven
  3. Commitment – gezamenlijke besluitvorming, komen tot duidelijke mening en een helder plan van aanpak
  4. Verantwoordelijkheid – aanspreekbaar zijn op en verantwoordelijkheid nemen voor, elkaar aanspreken op ongewenst gedrag en elkaar houden aan gemaakte afspraken
  5. Resultaat – hoge prestaties, gezamenlijke prestaties gaan voor individuele successen
Daarnaast is het belangrijk dat de visie, missie en strategie gedragen worden door het team en er eenzelfde taal wordt gesproken.
Reactie plaatsen
Roset Twente Zorg ICT DigiGrip

Gratis e-book
Grip op regionale ICT-huisartsenzorg

Dit complete e-book biedt vele praktische handvaten en inzichten, gebaseerd op  jarenlange ervaring uit onze adviespraktijk en onze kennis van de gangbare standaarden en methodieken.


Over Roset

Roset is een strategisch adviesbureau voor de eerstelijnszorg, de VVT en hun ketenpartners. Dat doen we als consultant, procesregisseur, facilitator, of als projectadviseur met verstand van de zorgsector. Wij hebben een drive om gelijkgestemde en ondernemende zorginnovators, die werken voor - of samenwerken met - de georganiseerde eerstelijn en VVT - te verbinden binnen onze eigen Roset academie