Vijf stappen van Deep Democracy

De Lewis methode van Deep Democracy bestaat uit een aantal stappen die ervoor zorgen dat het minderheidsstandpunt wordt gehoord en kan worden meegenomen in het meerderheidsbesluit. De vijf stappen zorgen ervoor dat er expliciet op zoek kan worden gegaan naar deze afwijkende mening. De stappen zijn geschreven vanuit het perspectief dat de begeleider het proces begeleidt vanuit een neutrale rol. De vijf stappen zijn:

  1. Verzamelen van alle invalshoeken. Het is belangrijk dat iedereen de ruimte krijgt om zijn stem te laten horen. Dit houdt in dat houding, woorden en gedrag moeten uitstralen dat alle invalshoeken welkom zijn. De houding van de begeleider dient hierbij neutraal te zijn. Door alle invalshoeken te verzamelen groeit de gedeelde kennis en ook het groepsbewustzijn.
  2. Actief zoeken naar het alternatief. Wanneer ideeën met elkaar worden gedeeld, komen er vaak al een aantal voorstellen naar voren. De neiging is om hierin mee te gaan en tot besluitvorming over te gaan. Het is in de Deep Democracy methodiek juist belangrijk om expliciet te vragen of iemand nog een heel ander idee heeft. Als begeleider is het belangrijk om het binnen de groep veilig te maken om tegenstellingen in te brengen, anders gaan mensen niet makkelijk in tegen wat er al gezegd is.
  3. Verspreiding van het alternatief. Voorkom dat mensen alleen komen te staan in hun mening door te vragen of iemand zich herkent of kan verbinden aan het nieuwe voorstel. Wees als begeleider alert op projecties en het aanwijzen van een zondebok. Wanneer alles is gezegd kan worden overgegaan naar een samenvatting van de voorstellen en deze worden dan ter stemming aan de groep voorgelegd. Bij een unanieme meerderheid wordt het voorstel in de praktijk gebracht, maar wanneer er veel verdeeldheid is ga je terug naar stap 1 om meer helderheid te krijgen.
  4. Toevoegen van de wijsheid van de minderheid. Wanneer er is gekozen voor een voorstel waar de meerderheid zich in kan vinden ga je langs de personen die hun voorkeursstem hebben verloren. Erken dat het niet fijn is dat je niet ‘krijgt’ wat je graag wilt, maar vraag ze daarna wat ze nodig hebben om mee te kunnen gaan in het meerderheidsbesluit. Deze minderheidswijsheid wordt aan het meerderheidsbesluit toegevoegd waarna nogmaals een stemming wordt gehouden. Mocht er na 3 keer nog geen definitief besluit genomen kunnen worden, is er een grote kans dat er iets is wat het proces blokkeert. Dit is een teken om dan naar stap 5 te gaan.
  5. Duik in de onderstroom. Wanneer er wat speelt in de groep waardoor er geen gedragen besluit kan worden genomen, wordt eerst een neutrale beschrijving gegeven van wat er in de groep speelt. Hierna kan er als groep gezamenlijk worden gekeken naar wat er zich onder de waterlijn afspeelt om zo het conflict op te lossen.
Reactie plaatsen
Roset Twente Zorg ICT DigiGrip

Gratis e-book
Grip op regionale ICT-huisartsenzorg

Dit complete e-book biedt vele praktische handvaten en inzichten, gebaseerd op  jarenlange ervaring uit onze adviespraktijk en onze kennis van de gangbare standaarden en methodieken.


Over Roset

Roset is een strategisch adviesbureau voor de eerstelijnszorg, de VVT en hun ketenpartners. Dat doen we als consultant, procesregisseur, facilitator, of als projectadviseur met verstand van de zorgsector. Wij hebben een drive om gelijkgestemde en ondernemende zorginnovators, die werken voor - of samenwerken met - de georganiseerde eerstelijn en VVT - te verbinden binnen onze eigen Roset academie