Deep democracy

zorginnovatie zorgadvies
Deep democracy
Deep democracy is een manier van besluitvorming waarbij er aandacht en...
Wijsheid van de minderheid
Bij Deep Democracy worden besluiten genomen waarbij de wijsheid van de...
Sabotage in samenwerking
Sabotagegedrag ontstaat met name wanner er moet worden samengewerkt in groepen...
Roltheorie
Roltheorie komt voort uit het gedachtegoed van Deep Democracy. In groepen zijn...
Projectie
Het projecteren van dingen op anderen binnen een groep is veelvoorkomend...
Ranking
In elke groep hebben mensen in verschillende mate invloed op de gang van zaken....
Check-in en check-uit
Een bijeenkomst volgens de Deep Democracy methodiek start altijd met een...
Vijf stappen van Deep Democracy
De Lewis methode van Deep Democracy bestaat uit een aantal stappen die ervoor...
De onderstroom
In groepen kunnen de bovenstroom en onderstroom worden onderscheiden. De...
Fractale patronen
Fractale patronen zijn een oneindig patroon dat zich steeds weer herhaalt. De...
Energievelden
Rollen trekken elkaar aan, stoten elkaar af en vormen unieke patronen. Een...
Edge-gedrag
Bij edge-gedrag is worden heikele punten binnen een organisatie bijna benoemd,...
Verwarrende communicatie
In overleggen is er vaak sprake van verwarrende communicatie onderling. Er zijn...
Werken met de onderstroom
Wanneer een groep vastloopt, betekent dit dat niet alles meer gezegd kan worden,...
Metaskills
Metaskills zijn competenties die kunnen worden ontwikkelt om sterker in je...
Zondebok
Een zondebok is iemand die alle negativiteit of schuld op zich geladen krijgt en...
Arnold Mindell
Arnold Mindell is een Amerikaanse psychotherapeut die de term Deep Democracy als...
Myrna en Greg Lewis
De grondleggers van de Deep Democracy zijn Myrna en Greg Lewis. De Deep...