Metaskills

Metaskills zijn competenties die kunnen worden ontwikkelt om sterker in je schoenen te staan als mens of als facilitator. Er zijn drie belangrijke metaskills die het mogelijk maken om groepen te begeleiden in groep, verandering en transformatie. De drie metaskills worden apart beschreven, maar de ene metaskill kan niet zonder de andere, doordat ze elkaar versterken en in de praktijk door elkaar lopen. 

  1. Superluisteren is het vermogen om je open te stellen voor alle communicatiekanalen en zodoende de signalen vanuit de bewustzijnsniveaus op te pikken. Het switchen tussen communicatiekanalen is een vaardigheid die je kunt leren. Je luistert naar signalen die zich tonen in een groep en herkent hierin patronen. Superluisteren zorgt ervoor dat er begripvoller met elkaar kan worden gecommuniceerd.
  2. Neutraliteit is het vermogen om zonder te oordelen tegelijkertijd vanuit een onpartijdige en een veelzijdige partijdige positie te luisteren. Neutraliteit is een mentale staat waarin alles is. Het een is niet beter dan het andere. Vanuit een overstijgende neutrale positie kun je zien en voelen hoe patronen, structuren, relaties en groepen in groter verband met elkaar samenhangen en hoe je hierin een rol speelt. Door alle rollen in het veld te zien kunnen diepere conflicten opgelost worden en rijkere besluiten genomen worden. 
  3. Compassie gaat over het belangrijke vermogen om ruimte te hebben voor elk standpunt en elke mening, hoe raar of fout andere deze ook kunnen vinden. Compassie is de diepe acceptatie dat niets van zichzelf goed of fout is, mensen geven betekenis aan de informatie via de relaties die in de groep naar boven komen. Andere en afwijkende informatie is niet bij voorbaat fout, maar biedt invalshoeken die het onderzoeken waard zijn. 
Reactie plaatsen
Roset Twente Zorg ICT DigiGrip

Gratis e-book
Grip op regionale ICT-huisartsenzorg

Dit complete e-book biedt vele praktische handvaten en inzichten, gebaseerd op  jarenlange ervaring uit onze adviespraktijk en onze kennis van de gangbare standaarden en methodieken.


Over Roset

Roset is een strategisch adviesbureau voor de eerstelijnszorg, de VVT en hun ketenpartners. Dat doen we als consultant, procesregisseur, facilitator, of als projectadviseur met verstand van de zorgsector. Wij hebben een drive om gelijkgestemde en ondernemende zorginnovators, die werken voor - of samenwerken met - de georganiseerde eerstelijn en VVT - te verbinden binnen onze eigen Roset academie