Nictiz – e-Health expertisecentrum

Nictiz (Nationaal ICT Instituut in de Zorg) is het Nederlandse, onafhankelijke kenniscentrum die zich inzet voor digitale informatie-uitwisseling en andere landelijke toepassingen van ICT in de zorg. Nictiz doet dit door het gebruiksgericht ontwikkelen en het beheren van informatiestandaarden in opdracht van en samen met de partijen in de zorg. Ze signaleren en adviseren partijen in de zorg over informatie-uitwisseling en (toekomstige) nationale en internationale ontwikkelingen. De organisatie wordt gefinancierd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het bestuur van Nictiz bestaat uit inhoudelijke experts en vertegenwoordigers van zowel zorgverleners als patiënten.

Nictiz ontwerpt landelijke standaarden en een architectuur voor elektronische communicatie in de zorg. De focus hiervan ligt op communicatie tussen zorginstellingen en niet zozeer de communicatie binnen de organisaties. Het gaat hierbij met name om het ontwerpen en onderhouden van de landelijke basisinfrastructuur die het zorgpartijen mogelijk maakt gegevens uit te wisselen. Nictiz doet onderzoek en is betrokken bij grote landelijke e-health-programma’s. De opgedane kennis wordt gebruikt voor advies aan organisaties in de zorg. Nictiz is partner in landelijke programma’s zoals MedMij, VIPP en Registratie aan de bron. Deze programma’s zijn gericht op het uitwisselen van informatie in de zorg. Hiervoor zijn informatiestandaarden nodig. Nictiz stelt informatiestandaarden en medische terminologie ter beschikking en is vraagbaak en adviseur voor professionals die van het loket gebruikmaken voor het ontwikkelen en invoeren van toepassingen voor e-health.

Bekijk hier de officiële website

Reactie plaatsen
Roset Twente Zorg ICT DigiGrip

Gratis e-book
Grip op regionale ICT-huisartsenzorg

Dit complete e-book biedt vele praktische handvaten en inzichten, gebaseerd op  jarenlange ervaring uit onze adviespraktijk en onze kennis van de gangbare standaarden en methodieken.


Over Roset

Roset is een strategisch adviesbureau voor de eerstelijnszorg, de VVT en hun ketenpartners. Dat doen we als consultant, procesregisseur, facilitator, of als projectadviseur met verstand van de zorgsector. Wij hebben een drive om gelijkgestemde en ondernemende zorginnovators, die werken voor - of samenwerken met - de georganiseerde eerstelijn en VVT - te verbinden binnen onze eigen Roset academie