E-health

zorginnovatie zorgadvies
E-health
Onder e-health wordt het gebruik van moderne informatie- en...
E-consult
Het e-consult is een vorm van e-health die opkomt in de huisartsenpraktijk....
Keten informatie systeem (KIS)
Het Keten Informatie Systeem (KIS) is een multidisciplinair informatiesysteem...
Huisartsen informatie systeem (HIS)
Het huisartsen informatie systeem (HIS) vormt de kern van de ICT in de...
Regionaal HIS
Het regionaal HIS is een samenwerking op automatiseringsgebied tussen...
Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO)
Een persoonlijke gezondheidsomgeving of een persoonlijk gezondheidsdossier is...
Regio App
In bepaalde delen van het land wordt er gebruik gemaakt van een regio app. Via...
OPEN
OPEN is het versnellingsprogramma van InEen, LHV en NHG om huisartsen te helpen...
Patiëntenportaal
Het patiëntenportaal is een beveiligde online omgeving waarin een...
Beeldbellen
Beeldbellen is een manier om met elkaar te communiceren waarbij er beeldcontact...
(e-)Herhaalmedicatie
Onder e-herhaalmedicatie wordt het via internet aanvragen van herhaalmedicatie...
Chatbot
Met een chatbot wordt een geautomatiseerde gesprekspartner benoemd. Een chatbot...
MedMij
MedMij is een initiatief van de patiëntenfederatie Nederland, Nictiz en het...
ZorgDomein
ZorgDomein is een onafhankelijk online platform dat als doel heeft het...
DigiD
DigiD (digitale identiteit) is een systeem waarmee de Nederlandse overheden op...
M-health
M-Health is de afkorting van mobile Health. De meest bekende vorm van M-Health...
Big Data
Big Data verwijst naar de mogelijkheden om gebruik te maken van de steeds...
Kunstmatige Intelligentie (AI)
Kunstmatige intelligentie (KI), of artificiële intelligentie (AI) is de...
Nictiz – e-Health expertisecentrum
Nictiz (Nationaal ICT Instituut in de Zorg) is het Nederlandse, onafhankelijke...
Zorg op afstand
Met zorg op afstand wordt het verlenen van zorg door gebruik te maken van...
GTS PROVES
GTS PROVES is een initiatief van een brede coalitie van partijen die actief zijn...