Patiëntenportaal

Het patiëntenportaal is een beveiligde online omgeving waarin een patiënt inzage heeft in de eigen medische gegevens die in het informatiesysteem van één zorgverlener staan. Het portaal geeft inzage in één systeem, zoals het HIS. Daarnaast is het portaal de plek waar een zorgverlener andere digitale zorgdiensten aanbiedt. De zorgverlener kiest zelf het portaal en is hiervoor verantwoordelijk. Het verschil met een PGO zit hem erin dat de zorgverlener het patiëntenportaal kiest en de patiënt zelf het PGO. Via het patiëntenportaal kan een patiënt zorgtaken online regelen, zoals:
  1. Inzien van het medisch dossier
  2. Online afspraken maken
  3. Beveiligd e-mailen (e-consult)
  4. Lab-uitslagen inzien
  5. Herhaalrecepten aanvragen
  6. Medicatiepaspoort laten afdrukken
  7. Gebruik maken van zelfmanagementtools.
Welke mogelijkheden een patiëntenportaal hebben verschilt per aanbieder, dit kan variëren van één tot meerdere van de bovengenoemde zorgtaken.
Reactie plaatsen
Roset Twente Zorg ICT DigiGrip

Gratis e-book
Grip op regionale ICT-huisartsenzorg

Dit complete e-book biedt vele praktische handvaten en inzichten, gebaseerd op  jarenlange ervaring uit onze adviespraktijk en onze kennis van de gangbare standaarden en methodieken.


Over Roset

Roset is een strategisch adviesbureau voor de eerstelijnszorg, de VVT en hun ketenpartners. Dat doen we als consultant, procesregisseur, facilitator, of als projectadviseur met verstand van de zorgsector. Wij hebben een drive om gelijkgestemde en ondernemende zorginnovators, die werken voor - of samenwerken met - de georganiseerde eerstelijn en VVT - te verbinden binnen onze eigen Roset academie