ZorgDomein

ZorgDomein is een onafhankelijk online platform dat als doel heeft het faciliteren van een keuze voor de best passende zorg en het digitaal verbinden van patiënten, verwijzers en zorgaanbieders waardoor de kwaliteit van zorg wordt geborgd en voor ieder toegankelijk en betaalbaar is. De zorgvraag en het zorgaanbod worden in ZorgDomein bij elkaar gebracht, waardoor het zorgaanbod inzichtelijk en dit leidt tot keuzevrijheid voor patiënten en verwijzers. ZorgDomein verbind alle afzonderlijke informatiesystemen met elkaar op één platform, hierdoor hoeft niet elk systeem met elk ander systeem te koppelen en dat scheelt tijd en geld. Bovendien zorgt ZorgDomein er daarnaast voor dat het mogelijk is voor zorgprofessionals om landelijk en regionaal beter samen te werken, veiliger informatie uit te wisselen en de juiste kennis en informatie op het juiste moment op de juiste plaats beschikbaar te hebben. Dit leidt tot minder fouten, minder onnodige kosten, betere zorg en meer innovatie.
Reactie plaatsen
Roset Twente Zorg ICT DigiGrip

Gratis e-book
Grip op regionale ICT-huisartsenzorg

Dit complete e-book biedt vele praktische handvaten en inzichten, gebaseerd op  jarenlange ervaring uit onze adviespraktijk en onze kennis van de gangbare standaarden en methodieken.


Over Roset

Roset is een strategisch adviesbureau voor de eerstelijnszorg, de VVT en hun ketenpartners. Dat doen we als consultant, procesregisseur, facilitator, of als projectadviseur met verstand van de zorgsector. Wij hebben een drive om gelijkgestemde en ondernemende zorginnovators, die werken voor - of samenwerken met - de georganiseerde eerstelijn en VVT - te verbinden binnen onze eigen Roset academie