Platformstrategie

zorginnovatie zorgadvies

Wat zijn platformen?
Platformen zijn online ontmoetingsplaatsen voor gelijkgestemden, of voor...
Doing digital
Doing digital betekent het toepassen van digitale mogelijkheden binnen bestaande...
Being digital
Onder being digital wordt de bedrijfsstructuur die gebaseerd is op digitale...
Disruptie van markten
Disruptie houdt in dat markten veranderen door nieuwe toetreders en start-ups...
Nieuwe verdienmodellen
Het businessmodel van een tweewegplatform is vaak verschillend van de...
Customer journey (klantreis)
Een customer journey maakt zichtbaar op welke wijze en klant interacties heeft...
Tweewegplatform
Bij een tweewegplatform wordt vraag en aanbod gecombineerd op behoefteniveau,...
Type platformen
Er zijn verschillende typen platformen te onderscheiden. Type platformen ...
Netwerkeffect
Er is sprake van neen netwerkeffect als een product meer waard wordt als er meer...
Fricties en aanpassingen
Bestaande structuren kunnen leiden tot fricties, wat de kans op succes voor een...
Functie van een platform
In een platform worden door een platformaanbieder organisaties, functies en...
Structuur van platformen
De meeste platformen bestaan uit een generieke structuur die bestaat uit een...
Businessmodellen
Een businessmodel beschrijft kort en krachtig op welke manier een organisatie...
Fasen van digitale disruptie
Er zijn verschillende fasen van disruptie te onderscheiden: De eerste trigger...
Driving forces-methodiek
Onder de driving forces worden doorslaggevende interne krachten (zoals kennis en...
Internet of things
Internet of things refereert aan het geheel van apparaten die verbonden zijn met...
Aanbod gebaseerd businessmodel
Bij een aanbod gebaseerd businessmodel bepaalt de aanbieder van goederen en...
Waardegedreven businessmodel
Bij een waardegedreven businessmodel is de eindgebruiker het beginpunt. Er...
Productoriëntatie
Bij productoriëntatie is er een sterke focus op de kwaliteit van producten...
Marktoriëntatie
Bij marktoriëntatie is er een focus op het produceren van artikelen, maar...
Klantoriëntatie
Bij klantoriëntatie wordt er geprobeerd om klantenkennis te integreren...
Klantparticipatie en -interactie
Bij klantparticipatie en -interactie is de betrokkenheid van klanten het...
Blockchain
Onder blockchain wordt een nieuw soort database verstaan, waarin transacties...
Gedragssturing
Er kunnen steeds meer gegevens worden verzameld over het gedrag van klanten....